Cevaplar

2013-01-06T02:42:37+02:00

4-8Haziran 2012 tarihleri arasında eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarına yönelik uzaktan eğitim yöntemiyle seminer düzenlenmesi ilgi Makam Onayı
ile uygun görülmüştür.
Bu çerçevede;
2. Faaliyet ekli program çerçevesinde düzenlenecek olup faaliyet başlangıcından en az 15
dakika önce katılımcıların ve sistemin hazır hale getirilmesi,
4. Uzaktan eğitim merkezlerine katılımcı planlaması yapılırken yolluk ve yevmiye
gerektirmeyecek şekilde ilişkilendirme yapılması,
5. Katılımcılar belirlenirken, okullarda yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması için en az bir
müdür yardımcısının okulda kalmasının sağlanması,
6. Katılımcılara belge düzenlenmesi bakımından bu faaliyetin mahalli hizmetiçi eğitim
kapsamına alınması,
7. Faaliyet bitiminde katılımcı sayılarının [email protected] adresine e-posta ile
bildirilmesi hususlarında;

0