Cevaplar

2013-01-03T13:57:59+02:00
Üstad Kastamonu Lahikası'nda, İkinci Dünya Savaşı'nı örnek göstererek, Hristiyanların zülüm görenlerinin cennete gireceğinden bahsediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? Yazar: Sorularla Risale, 25-4-2011

Ehlikitap; yani Hristiyan ve Yahudiler, İslam’ı kabul edip iman etmedikçe kesinlikle ebedi olarak cennete giremezler. Bu hüküm; hem Kur'an, hem hadis, hem icma ile yani ehl-i sünnet vel cemaatin görüşü, hem de Risale-i Nur ile sabittir.
Ehlikitap; ancak batıl inançlarını bırakıp, sahih bir şekilde Hazreti Muhammed'e (asm) iman ederlerse cennete girebilirler. Yoksa kesinlikle ebedi olarak cennete giremezler. Ehlikitabın kafir ve küfür içinde olduğunu beyan eden çok ayet ve hadisler vardır.
Bunlardan bir kaçı şu şekilde beyan ediliyor:
"Andolsun "Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir " diyenler küfre düşmüştür  De ki: "O eğer Meryem oğlu Mesih'i onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir şeye malik olabilir? Göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir."(Maide, 5/17)
"Andolsun "Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur "Ey İsrailoğulları benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur."

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-03T14:00:54+02:00

I.Dünya Savaşı’nı izleyen barış görüşmeleri yenik devletler aleyhine ağır koşullar içeren antlaşmalarla noktalandı.Bu durum, başta Almanya olmak üzere bütün yenik devletleri zorla dayatılan düzenlemeleri değiştirmeye yönelik yeni politika arayışlarına yöneltti.Öte yandan savaşı kazanan devletlerin çok geçmeden çıkar çekişmelerine girmesine, bir dizi bölgesel anlaşmazlığın belirlediği yeni saflaşmalar yarattı.Sosyalist yönetimiyle dünya sahnesine yeni bir güç olarak çıkan SSCB’yi kuşatma çabaları ve küçük devletlerin Almanya ve Avusturya’ya karşı bir güvenlik sistemi oluşturma kaygıları, Doğu Avrupa ve Balkan’larda Fransa ile İngil- tere’nin önayak olduğu bölgesel ittifaklar doğurdu.Japonya Uzak- doğu’da kendi lehine yeni bir güç dengesi oluşturmaya çalışırken, ABD yalnızlık politikasını benimseyerek Avrupa’nın iç sorunlarından uz

 

 

II.DÜNYA SAVAŞI’NA KATILAN BALKAN DEVLETLERİ

1)Romanya
2)Yugoslavya
3)Yunanistan
4)Arnavutluk
5)Bulgaristan

1 5 1