Cevaplar

2014-03-16T19:21:42+02:00
Atatürk’ün Tarih ve Uluslararası İlişkiler ile İlgili SözleriShare on facebookShare on twitterShare on emailShare on googleShare on myspaceMore Sharing ServicesShare on stumbleuponBu site, ebediyen minnettar olduğumuz büyük kurtarıcımız ve büyük insan Atatürk'e onun ilke ve devrimlerine gönül vermiş yüreği gerçek Atatürk sevgisi ile dolu olan vatansever kimselerce hazırlanarak ülke insanımızın hizmetine sunulmuştur.

Atatürk’ün Tarih ve Uluslararası İlişkiler ile İlgili Sözleri-
"Mustafa Kemal Atatürk’ün “tarih bilimi ve uluslar arası ilişkiler” konusunda muhtelif yerlerde ve çeşitli vesilelerle söylediği dikkate şayan sözlerden yaptığımız derleme

Osmanlı tarihi baştan nihayetine kadar hakanların, padişahların, şahısların, en nihayet zümrelerin hal ve hareketlerini kaydeden bir destandan başka bir şey değildir…” 
(17.02.1923, İzmir İktisat Kongresinin Açış Söylevi.)
---------------------------------------------------------------------
Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. 
(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, AKDTYK. Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 163)
---------------------------------------------------------------------
Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. 
(1927, Ankara) (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri AKDTYK. Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 165)
---------------------------------------------------------------------
Milletler Cemiyeti, henüz kesin ve etkili bir vasıta olduğunu ispat etmemiştir. Diğer taraftan, Milletler Cemiyeti bugün, bütün milletlerin, ortak amaçlarının gerçekleşebilmesi için çalışabilecekleri tek teşkilattır. 
(21.06.1935, Gladys Baker’e Verilen Demeç.)
---------------------------------------------------------------------
Balkan Antlaşması, Balkan devletlerinin, birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. 
(01.11.1934, T.B.M.M.)
---------------------------------------------------------------------
Önemli bir olay da Balkan Paktı’dır. Dört devlet; kendi güvenleri için ve Balkanların, karışma ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir düşünceyle birbirlerine bağlanmışlardır. Balkanlı bağlaşıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma politikası güdüyoruz. 
(09.05.1935, C.H.P. Kurultayını Açarken)
---------------------------------------------------------------------
Biz onlarla bir dostluk anlaşması imzaladık Propaganda ve kışkırtmalar yapamayacaklar, çünkü Sovyet örgütüyle bizim örgütümüz arasında esaslı farklılıklar vardır. 
(Ağustos 1921, AP’ e Demeç)
---------------------------------------------------------------------
Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk iktidarının ilk gayesi, halka özgürlük ve mutluluk vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır. 
(21.06.1935, Gladys Baker’e Verilen Demeç)
---------------------------------------------------------------------
Dış politika, iç teşkilât ve iç politikaya, dayandırılmak mecburiyetindedir, yani iç teşkilâtın tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayâlî dış politikalar peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kaybederler.
(17. 02. 1923, İzmir İktisat Kongresinde.)

0