Cevaplar

2012-08-21T19:54:13+03:00

Karlofça Antlaşması
Karlofça Antlaşması Hakkında Bilgi


Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile başlarında Avusturya Arşidüklüğü bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Venedik, Lehistan ve Rusya) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme Dönemi'nin başlamasına sebep olmuştur. Karlofça bugünkü Sırbistan'ın sınırları içinde yer alan Almanca'da Karlowitz, Sırpça'da Сремски Карловци (Sremski Karlovci) adı ile anılan küçük bir kasabadır. Antlaşma 1683-1698 yılları arasındaki Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın sonucunda imzalanmıştır.

0
2012-08-21T20:15:25+03:00

karlofça antlaşmasıdır

0