Cevaplar

2013-01-03T15:10:15+02:00

bildiğim kadarıyla anne karreninanın dağılmak üzere olan bir ailesi vardır kendisi ise kendi halinde asil bir gençkızdır halk ve ailesi onu şuçlamaktadır nedeni ise aşık olmasıdır kısaca bu kadar anlatabildim

0
2013-01-03T15:10:22+02:00

Başlıca karakterler

Agafia Mikhailovna: Levin'in ev işlerine bakan kimse. Annuşka: Anna Karenina'nın hizmetçisi.
Çirikov: Levin'in bir arkadaşı.
Golenişçev: Vronski'nin bir arkadaşı; İtalya'da yaşar.
Mihail Stanislaviç Grineviç: Bir centilmen, Oblonski'nin bir ar­kadaşı.
Harman: Vronski'nin atlarını eğiten İngilizin kızı; Anna'nın hi­mayesinde.
Kapitonyiç: Karenin'in kapıcısı; Anna'ya sadık.

KARENİN AİLESİ

Aleksi Aleksandroviç: Anna'nın kocası; bir devlet memuru; hür­met duyulan biri; kendisinin ahlâklı olduğuna inanır.
Anna Arkadievna: Karenin'in karısı ve Prens Oblonski'nin kız kardeşi; güzel ve akıllı bir kadın. Vronski'nin metresi olduk­tan sonra, bu şaibeli durumun doğurduğu gerginlikten ötü­rü gittikçe kızgın, şüpheli ve kendi kendisine acıyan biri olur.
Anni: Anna'nın, Vronski'den olan kızı.
Seryozha: Anna'nın, Aleksi'den olan oğlu. Kornei: Karenin'in uşağı.

Korsunski: Sosyal bir lider, iyi dans eden konuşkan bir meclis adamı olarak tanınmıştır.


LEVİN AİLESİ

Sergei İvanoviç Koznişev: Konstantin ve Nikolai'nin üvey kar­deşi; tanınmış bir bilgin ve yazar; çekingen, ortayaşlı birbekâr.
Nikolai Dimitrieviç Levin: Konstantin'in kardeşi; önceleri çok dindar idi; sonraları bohem hayatı yaşamağa ve radikal sosyal reformlarla ilgilenmeğe başladı. 
Kitty Levin: Levin'in karısı; evlenmeden önceki ismi: Prenses Ekaterina Aleksandrovna
Şeçerbatski; durgun, sevimli bir kız.
Dimitri (Mitya): Kitty ve Levin'in çocuğu. 
Natalie Lvov: Prenses Natalia Aleksandrovna Şeçerbatski.
Kontes Lidya ivanovna: Karenin'in bir arkadaşı; kendisini dînî heyecana kaptırmış ve başkalarının işine burnunu sokmak­tan zevk alan bir kadın.

Makhotin: Bir subay.

Mana Andreyevna (Maşha): Nikolai'nin metresi.
Matriona Filimovna: Oblonski'nin çocuklarının dadısı.
Matvei: Oblonski'nin vale'si.
Prenses Miakhi: Egzantrik bir kadın; düşündüğünü açıkça söy­ler.
Mikhailov: italya'daki bir Rus ressamı; Anna'nın bir resmini ya­par.
Filipp İvanoviç Nikitin: Harpte savaşmış biri; Oblonski'nin bir arkadaşı.
Kontes Nordston: Şeçerbatski'nin sosyal çevresinin bir mensu­bu. Bu kadın ve Levin, birbirinden hoşlanmazlar.

OBLONSKİ AİLESİ

Prens Stefan Arkadieviç Oblonski (Stiva): Arınanın kardeşi; se­vimli, yakışıklı, iyi huylu, şehvet hisleri kuvvetli bir adam. 
Dolly Oblonski: Evlenmeden önce: Prenses Daria Aleksandrovna Şeçerbatski. Dolinka, Dollenka, Daşenka: Stefan'ın karısı; kocasının sadakatsızlığına üzülür.
Girişa: Oblonski'nin oğlu.
Maşa: Oblonski'nin kızı. 
Vasiya: Oblonski'nin kızı 
Tanya: Oblonski'nin kızı. 
Varvara Oblonski: Oblonski'nin teyzesi.
Petrov: Almanya'da bir ressam; Kiti'ye âşık.
Anna Pavlovna Petrov: Karısı.

ŞEÇERBATSKİ AİLESİ

Prens Aieksander Dimitrieviç Şeçerbatski: Kitinin babası; şef­katli ve nâzik yaşlı bir adam. Prenses Şeçerbatski: Kiti'nin annesi; kızının mutlaka Kont Vronski ile evlenmesini ister. Natalia Aleksandrovna: Natalie Lvov. 
Daria Aleksandrovna: Doii Oblonski.
Ekaterina Aleksandrovna: Kiti Levin. 
Nikolai Şeçerbatski: Kiti'nin kuzeni.
Sitnikov: Seryozha Karenin'in hocası.

Mikhail Vasiliyeviç Siiudin: Karenin'in çalıştığı büronun müdü­rü; sessiz fakat çalışkan bir adam.
Bn. Stahl: Almanya'daki kaplıcalarda yaşıyan bir Rus kadını. Kadın çok dindar biri olarak şöhret yapmış ise de, gerçek­te, müsrif bir felçli kadındır; ardı arası kesilmeyen talep­leriyle Varenka'ya eziyet çektirir.
Varvara Andrepevna Stahl (Varenka): Kiti'nin arkadaşı; Bn. Stahl'ın evlâtlığı; dindar, mütevazi bir kız.
Stremov: Karenin'in siyâsi bir muhalifi.
ATuşkeviç: Betsi Tverskoy'un sevgilisi.
Prenses Betsi Tverskoy: Anna'nın bir arkadaşı; kötü niyetli; baş­kalarının işine karışmaktan zevk alır.

VRONSKİ AİLESİ

Kont Aleksei Kirilloviç Vronski: Zengin bir toprak sahibi ve su­bay; Anna Karenina'nın sevgilisi; câzib ve kabiliyetli bir adam; fakat karakteri pek sağlam değildir.

Aleksander Kirilloviç Vronski: Aleksi'nin kardeşi. Kontes Vronski: Aleksi'nin annesi. Veslovski: Levin'in bir misafiri; Kiti'ye kur yapmağa çalışır. 
Yaşvin: Vronski'nin bir arkadaşı; ıslah olmaz bir kumarbaz. 
Nikolai Ivanoviç Svlazski: Levin'in bir arkadaşı; mahallî politi­ka ile ilgili bir toprak sahibi.

 

 

 

 

 

0