Cevaplar

2015-04-17T20:01:01+03:00
İçerisinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir.
 ifadeleri birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerdir.
Örnek Soru

= 4 birim kütle  = 3 birim kütle
Yukarıdaki verilenlere göre eşit kollu terazinin dengede olup olmadığını inceleyelim.Cevap
 Terazinin sol ve sağ kefesindeki kütlelerin
toplamı eşit olduğundan terazi dengededir.
Eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekler
veya çıkarırsak eşitlik bozulmaz.
Eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpar
veya bölersek eşitlik bozulmaz.
Örnek Soru

Yukarıda dengede olan eşit kollu terazinin sol kefesinde bulunan torbada kaç misket olduğunu bulalım.Verilen terazinin eşitliğini cebirsel ifadeler yardımı ile gösterelim. Torbadaki bilinmeyen (değişken) misket sayısına x dersek terazinin denge durumu 2x + 4 = 10 olur. Eşitliğin her iki tarafından 4 misket çıkaralım. 2x + 4 = 10

0