Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin faydalarından değildir?

a) Yunanlıları şaşırttılar

b) Düşman ilerleyişi zaman zaman durduruldu

c) Düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı

d) Yurdu düşmanlardan temizledi

İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?

a) Amasya Görüşmeleri

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi

Misak-ı Milli’nin ilanı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Saltanat’ın kaldırılması

b) Erzurum Kongresi

c) İstanbul’un işgali

d)Sivas Kongresi

) Aşağıdaki seç eneklerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biridir?

a) Hristiyanlara ayrıcalıklar verilmelidir

b) Türkler Anadolu'yu boşaltıp eski yurtları Orta Asya'ya gitmelidir

c) Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün Türk askerinin kontrolündeki yerler Türk vatanıdır

d) Manda ve Himaye kabul edilmelidir

1

Cevaplar

2013-01-04T15:23:48+02:00

1.SORU D ŞIKKI ÇÜNKÜ KUVA-Yİ MİLLİYE YURDU DÜSMANLARDAN TEMİZLEMEMİŞTİR SADECE ZMAN KAZANDIRMIŞTIR .

2.SORU B 

DİERLERİNİ BİLMİOM :D

 

0