Cevaplar

2013-04-16T16:42:12+03:00

1. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B ) 6 C) 8 D) 16
2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde görülür D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.
3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur? A) Metafaz B) Anafaz C) Profaz D) Telofaz
4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur? A) Metafaz B) Anafaz C) Profaz D) Telofaz
5. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir? A) Metafaz B) Anafaz C) İnterfaz D) Telofaz
6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir? A) hücre sayısını artırmak ve onarmak B) çeşitliliği sağlamak C) yumurta ve sperm oluşturmak D) kromozom sayısını yarıya indirmek
7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır? A) 23 B) 36 C) 46 D) 48
8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor. Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur? A) 48 B) 24 C) 18 D) 6
9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır? A) 24 B) 12 B) 6 D) 3
10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) vücut hücrelerinde gerçekleşir. B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır. C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur

0