Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-04T14:55:05+03:00
1-Kişi içi iletişim
Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz Karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen iletişimin benzeri, tek bir insanın içinde de gerçekleşmektedir İnsanlar kendi içlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak kişi içi iletişimde bulunurlar

2-Kişiler arası iletişim
Genel bir tanımla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denir Karşılıklı iletişim içinde bulunan insanlar, bilgi sembol üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler Kişiler arası iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği vardır Bence bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç ölçütün gerekli olduğunu belirtmeliyim;

A Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde ve yüz yüze olmalıdır
B Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır
C Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz olmalıdır

Kişiler arası iletişim sözlü iletişim ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılır

aSözlü İletişim:
Sözlü iletişimler dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır İnsanların karşılıklı konuşmaları ve hatta mektuplaşmaları “dille iletişim” olarak kabul edilmektedir Dille iletişimde kişiler ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar

Dil ötesi iletişim sesin niteliği ile ilgilidir; ses tonu, sesin hızı, sesin şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler, dil ötesi iletişim sayılır Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-04T14:55:23+03:00

Yüz yüze, konuşarak kitle iletişimi................

1 5 1