Cevaplar

2013-01-03T16:07:39+02:00
MÖ XII. yy ile VII. yy arasında Sakarya boylarında hâkimiyet kurmuşlardır. Başkentleri bugünkü Ankara / Polatlı yakınlarındaki Gor-dion şehridir. Gordion, ticaret yolları üzerinde bulunduğu için çok önem kazanmıştır. Bilinen ilk kralları Gordios’tur. Tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuşlar ve yaptırımları oldukça ağır olan ve üretimi koruyan yasalar oluşturmuşlardır. Tapates denilen halı ve kilimleriyle ünlenmişlerdir. Dini düşünceleri tabiat ağırlıklı idi. En önemli tanrıları Ki-bele, daha sonra Yunanlılar tarafından da benimsenmiştir. Bahar aylarında şenlikler yaparak tanrılarına karşı görevlerini yerine getirirlerdi. Frigler, ölülerini kayalara oyulmuş mezarlara veya tümü-lüslere gömmüşlerdir. Kimmerier, devletin siyasi varlığına son verince Lidya egemenliği altında yaşamışlardır.
0
2013-01-03T16:33:52+02:00

Bu ad, Balkanlar’dan gelip bu bölgeye yerleşen 


Friglerden geliyordu. Frigler önce


Bitinya bölgesine yerleştiler ve 


M.Ö. 12. - M.Ö 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler. Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler.

Batıda 


Gordion kentini başkent edinen asıl Friglerin ilk kralı 


Gordios'tu. FriglerUrartularla birleşerek 


Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini İÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. İÖ 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral 


Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordium’un yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti.

 

İÖ 700’lere doğru Kafkasya’dan Anadolu'ya giren


Kimmerler, Friglerin başkenti Gordium'a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas'ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir. 

 

0