Cevaplar

2013-01-04T20:09:06+02:00

Nazım şekilleri => ilahi - gazel
nazım birimi=> ilahide: dörtlük ,gazelde :beyit
ölçü=> ilahide: hece ,gazelde :aruz
tema =>ilahi dini tasavvufi konuları işler, gazel ise aşk kadın güzelliği ve şarap temalarını ele alır

Benzerlikler: Her ikisinde de aşk konusu işlenir.Her ikisinde de dini terimler kullanılır.Son bölümlerde şairin mahlası vardır.Kafiye ve redif düzeni vardır.İslami dönemin ürünleridir

farklılıklar: İlahi: Nazım şekli:Halk edebiyatı
Nazım birimi:dörtlük
Ölçü: çoğunlukla hece ölçüsü
Tema:İlahi aşk
Gazel: Nazım şekli: Divan edebiyatı
Nazım birimi:Beyit
Ölçü:Aruz ölçüsü
Tema:Beşeri aşk


0