Cevaplar

2013-01-03T16:33:42+02:00

BEKLEE YAZIYORUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

0
En İyi Cevap!
2013-01-03T16:33:44+02:00
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

Zarf cümlecikleri zarf görevi yaparlar. Bunların başlıcaları şunlardır:

 

1. clauses of purpose - amaç cümlecikleri 

2. clauses of comparison - karşılaştırma cümlecikleri 

3. clauses of reason - sebep cümlecikleri 

4. clauses of time - zaman cümlecikleri 

5. clauses of result - sonuç cümlecikleri 

6. clauses of concession - kabul ediş cümlecikleri

 

Bu başlıklar ayrı ayrı incelenecektir.

 

1. clauses of purpose - amaç cümlecikleri

Amaç cümlecikleri so that, in order that sözcükleriyle başlar ve özne olan kişinin eyleminin ana cümledeki fiil ile olan ilişkisini ve amacını gösterir. Bu cümleciklerde kullanılacak yardımcı fiiller will (would), can (could), may (might)tır. Ana cümleciğin fiili şimdiki zaman ise amaç cümleciğinin fiili de şimdiki zaman, geçmiş zaman ise o da geçmiş zaman halinde bulunur.

►so that

- He comes early so that he can finish the work soon. (İşi çabuk bitirebilsin diye erken gelir.)

- Edward worked hard so that he could succeed. (Başarılı olabilsin diye Edward çok çalıştı.)

- I climbed the tree so that I could see their garden. (Onların bahçesini görebileyim diye ağaca tırmandım.)

- They will cook the food so that it will be ready when the guests arrive. (Konuklar geldiğinde hazır olsun diye yiyeceği pişirecekler.)

- She will get up early so that she will see the sunrise. (Gün doğuşunu görsün diye erken kalkacak.)

- He is learning English so that his father will send him to England. (Babası onu İngiltere’ye göndersin diye o İngilizce öğreniyor.)

 

► in order that


In order that ile başlatılan amaç cümleciklerinde yardımcı fiil olarak may (might), shall (should) kullanılır. Ana cümleciğin fiili şimdiki zamansa amaç cümleciğinde may, shall, geçmiş zamansa might, should yer alır.


- We shouted loudly in order that they might hear us. (Bizi duyabilsinler diye yüksek sesle bağırdık.)

- He learns French in order that they may send him to France.  (Onu Fransa’ya gönderebilirler diye Fransızca öğreniyor.)

 

Amaç cümleciklerinde en çok kullanılan şekil so that ile başlayandır. In order that daha az kullanılır.

 

2. clauses of comparison - karşılaştırma cümlecikleri


Karşılaştırma cümlecikleri as .. ... as ve than ile yapılır. Cümlenin olumsuz olması halinde ilk as yerine so kullanılabilir.


- She can’t walk so fast as the others. (Diğerleri kadar hızlı yürüyemez.)

- They’ll answer the questions as quickly as a computer. (Sorulara bir bilgisayar kadar çabuk cevap verecekler.)

- The nurse cleaned the wound as carefully as the doctor. (Hemşire yarayı doktor kadar dikkatli temizledi.)

- We didn’t get up so early as the other students. (Diğer öğrenciler kadar erken kalkmadık.)

 

As ... as yapısında zarf (veya sıfat) yalın halde bulunur. Than ile yapılan karşılaştırmada ise bunların karşılaştırma şekilleri (kısa sözcüklerde -er almış şekilleri, uzunlarda önüne more getirilmiş şekilleri) kullanılır.

 

- He understands better than his friends. (Arkadaşlarından daha iyi anlar.)

- Some students make mistakes more frequently than the other students. (Bazı öğrenciler diğer öğrencilerden daha sık hatalar yaparlar.)

 

As . . as ile karşılaştırma cümleciklerinde ana cümlecikteki yardımcı fiil, şayet yardımcı fiil yoksa do kullanılır.

 

- They can fight as bravely as we can. (Bizim kadar cesurca savaşabilirler.)

- He works as slowly as the others do. (Diğerleri kadar yavaş çalışır.)

 

Than ile yapılmış karşılaştırma cümlelerinde yardımcı fiil veya do tekrarlanmayabilir.

 

- She speaks more slowly than her friend does. (Arkadaşından daha yavaş konuşur.)

- She speaks more slowly than her friend. (Arkadaşından daha yavaş konuşur.)

- They helped more generously than the other firms did. (Diğer firmalardan daha cömertçe yardım ettiler.)

- They helped more generously than the other firms. (Diğer firmalardan daha cömertçe yardım ettiler.)

- The girl washed the dishes more carefully than I did.  (Kız bulaşıkları benden daha dikkatli yıkadı.)

- The girl washed the dishes more carefully than me. (Kız bulaşıkları benden daha dikkatli yıkadı.)

 

Son örnekte görüldüğü gibi zamir kullanma halinde fiil tekrarlanıyorsa zamirin özne hali (I, he, we) fiil kullanılmıyorsa zamirin nesne hali (me, him, us) kullanılmaktadır. Bu ikinci şekil konuşma dilinde en çok rastlanılan şekildir.

 

- Mary works harder than we do.  (Mary bizden daha çok çalışır.)

- Mary works harder than us. (Mary bizden daha çok çalışır.)

- He can’t climb the tree so easily as they can. (Ağaca onlar kadar kolay tırmanamaz.)

- He can’t climb the tree so easily as them. (Ağaca onlar kadar kolay tırmanamaz.)

1 5 1