10 kg’lık , 15 kg’lık ve 20 kg’lık çuvallarda bulunan mercimeklerin tamamı , birbirine karıştırılmadan eşit hacimli poşetlere doldurulacaktır.
Buna göre, bu iş için en az kaç poşet gereklidir?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 9


2 ) Üç zil 30 dk , 45 dk ve 50 dk lık aralıklarla çalıyor. Aynı anda kurulduktan kaç saat sonra birlikte çalarlar?
A) 5
B) 5,5
C) 7
D) 7,5


3 ) Bir A sayısı 5 , 12 ve 15 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. A en az kaç olabilir?
A) 60
B) 64
C) 120
D) 124


4 ) Uzunluğu 54m , eni 30 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla köşelere de gelecek şekilde ağaç dikilecektir.
Bu iş için en az kaç ağaç gerekir?
A) 28
B) 14
C) 12
D) 6


5 ) Bir okuldaki erkeklerin sayısı , kız öğrencilerin sayısının 5 katıdır. Bu okulun mevcuduaşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7820
B) 2355
C) 4746
D) 7982

6 ) Boyutları 20 m ve 44 m olan bir odanın tabanı eş büyüklükteki kare şeklindeki mermerler ile döşenecektir.
Buna göre en az kaç mermere ihtiyaç vardır?
A) 4
B) 22
C) 40
D) 55


7 ) Bir A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3 iseaşağıdakilerden hangisi 6 ile bölünemez?
A) 2A + 4
B) A+3
C) 3A+3
D) 2A


8 ) Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 6 cm , 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki legoların en az kaç tanesi ile küp yapılabilir?
A) 600
B) 750
C) 800
D) 900


9 ) 8’e bölündüğünde 6, 10’a bölündüğünde 8 , 12’ye bölündüğünde 10 kalanını veren en küçük doğal sayıkaçtır?
A) 118
B) 120
C) 121
D) 12210 ) Asal çarpanları olan doğal sayı aşağıdakilerdenhangisidir?
A) 212
B) 252
C) 292
D) 42

11 ) 23 Nisan şenlikleri için ülkemize gelen 30 Alman , 35 Fransız ve 40 Çin öğrenci bir otele yerleştirilecektir.
Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç oda gerekmektedir?
A) 5
B) 15
C) 18
D) 21


12 ) 273x468 çarpımının 9 ile bölümünden kalankaçtır?
A) 0
B) 3
C) 4
D) 6

1 3) A = { 15, 20 , 24 }
Aşağıdaki sayılardan hangisinin en küçük ortak katı A kümesinde bulunmamaktadır?
A) 4 ile 5
B) 4 ile 6
C) 3 ile 8
D) 3 ile 5

14 ) 35 ile 12 sayılarının ortak katlarının en küçüğüaşağıdakilerden hangisidir?
A) 120
B) 140
C) 240
D) 420

15 ) 39 ile 52 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğüaşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B) 11
C) 7
D) 1

16 ) 21, 17, 11 doğal sayılarını tam olarak bölebilen en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 7
D) 11


17 ) İki sayının EBOB’u 3 , EKOK’u 72 dir. sayılardan biri 12 ise diğeri kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 27


18 ) 6, 10 ve 18’e bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 108
B) 120
C) 180
D) 360


19 ) Aşağıdakilerden hangisi 72, 120, 186 sayılarından üçünü birden kalansız bölemez?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

20 ) 38 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenmelidir ki 12 , 16 ve 24 ile kalansız bölünebilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

1

Cevaplar

2016-11-27T21:22:27+02:00
1- D)9
2- A)5
3- B)64
4- A)28
5- C)4746
6- D)55
7- A)2A+4
8- D)900
9- A)118
10-D)42
11-D)21
12-A)0
13-B)4 ile 6
14-D)420
15-A)13
16-A)1
17-B)18
18-C)180
19-C)4
20-D)10
0