Cevaplar

2013-01-03T16:39:16+02:00

GENEL BİLGİLER

İlk Yardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.   İlk Yardımcı: İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.   İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak..  İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma  (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.   Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. - Olay trafik kazası ise; Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır. Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir. - Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için; Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir. - Her türlü olayda; Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır. Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır. Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir. Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir. Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.
1 4 1