Cevaplar

2013-01-03T18:20:38+02:00

Adjective sıfat demektir. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. Mesela "beautiful girl", "strong man" 
Bu cümlelerde girl (kız) ve man (man) kelimeleri isimdir. Beautiful (güzel) ve strong (güçlü) kelimeleri ise sıfattır. Görüldüğü gibi beautiful kelimesi girl kelimesini, strong kelimesi ise man kelimesini nitelemektedir.
Ayrıca Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler. 
Fiileri niteleyen kelimeler ise zarslardır. Mesela He drives carefully.  ya da I eat apple quickly. 
O dikkatli sürer cümlesinde "drive" yüklemdir ve dikkatli olmak yüklemi nitelediğinden dolayı zarftır ve sonuna "ly" eki alır
I am terribly sorry. Son derece üzgünüm.
The prices are unbelievably low. Fiyatlar inanılmaz derecede düşük.
gibi.. Bazı zarflar düzensizdir ve "ly" eki almazlar mesela
help, fast, hard, late sonlarına -ly eki almaz.

1 2 1