Cevaplar

2013-01-03T18:04:41+02:00

    Erozyondan korunma yolları:
1-Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır.
2-Çiftçiler eğitilmelidir.
3-Erken otlatılma önlenmelidir.
4-Ağaçlandırma yapılmalıdır.
5-Keçilerin otlatılması önlenmelidir.
6-Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır.
7-TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir.
8-Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır.

5 4 5
2013-01-03T18:11:30+02:00

Türkiye’deki verimli tarım alanlarını tehdit eden toprak erozyonuna karşı tarım alanlarının koruması için gerekli önlemler şunlardır:

• Orman alanlarında koruma tedbirleri artırılmalıdır.
• Bitki örtüsü zayıf sahalarda ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmalıdır.
• Rüzgârın etkili olduğu sahalarda rüzgâr yönüne dik ağaçlandırma yapılmalıdır.
• Eğimli arazilerdeki tarlalarda taraçalama yapılmalıdır.
• Tarlalar eğim doğrultusuna dik olarak sürülmelidir.
• Mera alanlarında aşırı otlatma yapılmamalıdır.
• Nadas yöntemi terk edilerek bunun yerine nöbetleşe ekim yöntemi ya da sulama olanakları artırılarak sulu tarım yöntemi yaygınlaştırılmalıdır.

2 3 2