Cevaplar

2013-01-03T18:18:02+02:00

.Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar

İnsan vücudunda gerçekleşen faaliyetler sonucunda bazı atık maddeler oluşur. Atık maddeler, vücudun işleyişine zarar verir. Bu sebeple atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.

 Zararlı atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım adı verilir.

  

Boşaltım Yapı ve Organları

Böbrekler: İnsan vücudunda bel hizasında, omurganın sağ ve sol tarafında iki adet böbrek bulunur. Şekli kuru fasulyeye benzer. Böbrekler, kanın süzülerek, zararlı atık maddelerden arındırılmasını sağlar.

Üretra: İdrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan kısa borudur.

Üreter: Kandan süzülen ve böbrekte bulunan idrarı, idrar kesesinde taşıyan borudur.

İdrar Kesesi: Böbrekte süzülen idrar, idrar kesesine taşınır. İdrar kesesi, idrarın toplandığı yerdir. Burada bir miktar biriken idrar daha sonra üretra yoluyla dışarı atılır.

İdrar, atılması gerekli fazla su ile vücuda zararlı maddelerden oluşur. İnsan vücudunda oluşan atık maderler sadece böbrekler aracılığıyla atılmaz. Zararlı maddelerin bir kısmı deri, akciğer ve anüs yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.

Deriden, terleme yoluyla su, tuz ve bazı zararlı maddeler atılır. Akciğerlerden su ve karbondioksit atılır. Anüsten ise sindirim atığı posa atılır.

2 4 2