Cevaplar

2013-01-03T18:21:23+02:00

 

MADDE ve ÖZELLİKLERİ 

MADDE 
Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. 
Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi herşey maddedir. 
Maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.
Madde ve Ozellikleri 


Video Bilgisi 
İsim: Madde ve Ozellikleri
Tanım: Madde ve Özellikleri Konu Anlatım 


Element
Tek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir. 
Mağnezyum (Mg), Hidrojen (H2) gibi. 

Elementler
Homojendirler (Özellikleri heryerde aynıdır.) Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Yapı taşı dur. Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar.
Bileşik
Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni özellikteki saf maddeye bileşik denir. 
Örneğin; İki hidrojen  uyla, bir oksijen  u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H2O) bileşiğini oluşturur. 

Bileşikler
Homojendirler. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Yalnızca kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilir. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar. Yapı taşı moleküldür. Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranı ile birleşirler. Bu oran değişirse başka bir bileşik oluşur. Kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özelliğine benzemez. Formüllerle gösterilirler. Molekülünde en az iki cins vardır.
KARIŞIM
Birden fazla maddenin her türlü oranda (rastgele oranlarla) bir araya gelerek, kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları maddeye karışım denir. Karışımda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler. 

Karışımlar
a. Homojen karışım: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlara denir. (Çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları v.s.) 
b. Heterojen Karışım: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlara denir. 
Süspansiyon: Katı + Sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Bir katının sıvı içinde çözünmeden asılı kalmasına denir. 
Tebeşir tozu + Su karışımı gibi. 
Emülsiyon: Sıvı + Sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. 
Zeytin yağı + Su karışımı gibi. 

Karışımların Özellikleri
Karışımlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar. Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilirler. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. Homojen ya da heterojen olabilirler. Yapısında en az iki cins vardır. Saf değildirler. Formülleri yoktur. Maddeler belirli oranlarda birleşmezler.
Fiziksel Değişme
Maddenin dış görünüşü ile ilgili olan özelliklere fiziksel özellikler denir. Yoğunluk, sertlik, renk, koku, tad ...... gibi. Maddenin dış görünüşündeki değişiklikler fiziksel olaydır. Şekerin suda çözünmesi, kağıdın yırtılması, buzun erimesi....... gibi.Kimyasal Değişme
Maddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik özellik ..... gibi. Maddelerin ve moleküllerinde meydana gelen değişiklikler kimyasal olaydır. Kağıdın yanması, hidrojen ve oksijenin birleşerek su oluşturması, demirin paslanması ...... gibi.Maddelerin ayırdedici özellikleri
Aynı şartlarda miktara bağlı olmayan yalnızca o maddeye ait olan özelliklere ayırt edici özellikler denir. 
a. Özkütle (yoğunluk) 
b. Erime noktası 
c. Kaynama noktası 
d. Çözünürlük 
e. Esneklik 
f. İletkenlik 
g. Genleşme 

Özkütle 
Maddelerin 1 cm3 ündeki madde miktarının gram cinsinden değeridir.0