Cevaplar

2013-01-03T18:38:56+02:00

MATEMATİK BULMACALARI  

Bulmaca 1 : KAVRAM BULMACA

Aşağıdaki sözcükleri bulmaca kareleri içinde arayınız. Bulduğunuz sözcüklerin üzerini boyayınız. Geriye kalan harfleri sırasıyla birleştirdiğinizde ortaya bir cümle çıkacaktır.

ALT KÜME ARALIK ARİTMETİK ORTA BİRLEŞİM BİRLEŞME ÖZELLİĞİ BOŞ KÜME ÇARPMA ÇIKARMA DAĞILMA ÖZELLİĞİ DEĞİŞME ÖZELLİĞİ DOĞRU DOĞRU PARÇASI DÜZLEM ETKİSİZ ELEMAN EVRENSEL KÜME FARK GRAFİK IŞIN KESİŞİM KÜME NOKTA ÖRNEKLEM TABLO TOPLAMA TÜMLEME VENN ŞEMASI VERİ YUTAN ELEMAN

 

1 5 1
2013-01-03T19:02:01+02:00

1)Köşeleri ortak,kenarları ise zıt yönlü açılara verilen isim.
2)Köşesi çemberin merkezinde yer alan açıya verilen ad.
3)Çemberin (dairenin) merkezini çemberin üzerinde bir noktaya birleştiren doğru parçasına verilen isim.
4)Bir doğru parçasını eş 2 parçaya ayıran ve doğru parçasına dik olan geometrik parça.
5)Çemberin merkezinden geçen en uzun kiriş.
6)İçinde bilinmeyen ve eşitlik bulunan harfli ifadelere verilen isim.
7)Bir cebirsel ifadede harfin önünde yer alan sayı.
8)Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası.
9)Matematikte toplam ve çıkarma işaretleri ile ayrılan her bir parça.
10)Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçanın adı.
11)(TERSİ)Paralel iki doğruyu kesen doğruya verilen isim.
12)Harfleri ile harflerinin üsleri aynı olan terimlere verilen isim.
13)Köşesi çemberin üzerinde bulunan açı.
14)Cebirsel ifadelerde harften bağımsız olan terime verilen ad.
15)Desimetrenin kısaltılmışı.
16)Bir çembere bir noktada temas eden doğruya verilen isim.
17)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel,ters yönlü ve doğruların dış kısmında kalan iki açıya verilen isim.
18)Bir doğruyu üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dik açı ile kesen doğru parçası veya ışın.
19)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel ve aynı yönlü olan iki açıya verilen isim.


CEVAPLAR: 1)TERS 2)MERKEZAÇI 3)YARIÇAP 4)ORTA DİKME 5)ÇAP 6)DENKLEM 7)KATSAYI 8)KİRİŞ 9)TERİM 10)YAY 11)NESEK 12)BENZRERTERİM 13)ÇEVREAÇI 14)SABİTTERİM 15)DM 16)TEĞET 17)DIŞTERS 18)DİKME 19)YÖNDEŞ
1 5 1