Cevaplar

2013-01-03T18:41:47+02:00

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=116

1 5 1
2013-01-03T18:47:06+02:00

Akşemseddin

Akşemseddin (1390-1459) ünlü bir tıp bilgini ve din adamıdır Fatih ile birlikte İstanbul’ un fethinde bulunur Tıp konusundaki ünlü eseri “Maidetü’l-Hayat” tır
Bu eserinde Akşemseddin , ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan meydana geldiğini söylemiştir  Ayrıca akşemseddin aynı eserinde , pasteur’den çok önce bazı hastalıkların kalıtım yoluyla geçtiğini belirtmiştir


 


Piri Reis

Piri reis, iki Dünya haritası ve “Denizcilik” adlı bir kitabıyla ünlüdürDünya haritası II Piri reis, yaklaşık 15 sene sonra, yani 1528 yılında yeni bir dünya haritası çizmiştir Bu gün elde bulunan parçası, Grönland , Kuzey ve Orta Amerika sahillerini gösteren kısmıdır
Bu haritanın belki de en önemli yanı, ilk kez Aristo zamanında görüldüğü sanılan, o zamandan bu güne dek buzullarla ve sularla kaplı görülmeyen Antartika kıtasının doğru bir biçimde çizmiş olmasıdır
Denizcilik kitabı ( Kitap-ı Bahriye ), Piri Reis’ in önemli bir eseridir
 

Ali Kuşçu

Ali kuşçu, Türk dünyasının XV yüzyılda yetiştirdiği, önemli matematikçilerden birisidir Timur’ un torunlarından olan babası Muhammed , büyük bilgin ve devlet adamı Uluğ Bey’in doğancıbaşısıydı
Bu yüzden kendisine, Kuşçu lakabı verildi
Ali Kuşçu , İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüştür Çeşitli Güneş
saatleri yapmıştır Ondalık kesir sayılar , “Türk Sayısı” adıyla Ali Kuşçu vasıtasıyla Batı’ ya geçmiştir Uluğ Bey’ in meşhur Zic’ inin hazırlamasında
büyük katkısı olmuştur
1 5 1