Cevaplar

2013-01-03T18:57:19+02:00

Cümlede kullanıldığı eylemle bereber “hadi” anlamı verir.

       Let’s go( hadi gidelim) gibi. Diğer öneri kalıplarından farkı soru cümlesi olmamasıdır.

Let’s li cümlelerde özne kullanılmaz. Gizli özne olarak biz (we) öznesi zaten anlamda bulunur.

Sadece düz cümle kurmak için kullanılır. Asla soru cümlesi içinde yer almaz.

        Let’s make  a cake for your birthday party .

Olumlu cevap verirken:

      Yes, Let’s. veya Yes, that’s a good idea ,

Olumsuz cevaplarda ise:

No,Let’s not ve No,that’ s not a good idea kullanılabilir.

SHALL WE?

Cümlede kullanıldığı eylemle birlikte yapalım mı anlamına gelir.

Shall we play football? (Futbol oynayalım mı?)

“Shall we?’” yi “Let’s” den ayıran özellik bir soru cümlesi olmasıdır. Ama ikisinde de yüklem yalın halde kullanılır. Başkaları için bitşey yapmak istediğimizde ise Shall I? yapısını kullanırız.

         Shall I make you a cup of coffee? (Sana bir bardak kahve yapayım mı?)

WHY DON’T?

Cümlede kullanıldığı eyleme neden yapmıyorsun anlamı katar.

A: I feel very ill today. (Bugün kendimi çok hasta hissediyorum)

B: Why don’t you go to a doctor? (Neden bir doktora gitmiyorsun?)

Shall we gibi soru cümlesidir ve eylem yalın halde kullanılır.

HOW ABOUT?

Cümlede ne dersin anlamında kullanılır.

A: I am really bored. (gerçekten çok sıkıldım)

B: How about going to cinema? (sinemaya gitmeye ne dersin?)

Shall we, why don’t gibi soru cümlesidir ama ikisinden farkı eyleme –ing takısının gelmesidir.

 

Complete the sentences

_______I bring you some coffee? _______walking after dinner? The weather is too hot. _______go to the swimming pool. I’m hungry.________we make a cake together?

 

Click on the words to build sentences.

1. cup / a / tea /of /Let’s / have

…………………………………………………………….

 

2. about / What / buying / ?  /car / a / big /

……………………………………………………………………

 

3. together / go /Why don’t/ we /cinema /?/ to /the

…………………………………………………………………………

 

Aşağıdaki sorulardaki yanlışları bulun.

Why you don’t you come swimming with us? Shall we do have a party on Saturday? Why don’t we to go to the cinema tomorrow? I’m bored. Let’s we go to the park. I’ve got a new computer game. Shall we are play it?

 

Aşağıdaki sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz

 

1) Hi Lee! Let’s ____ to the beach tomorrow.

 

A) going      B) go    C) to go

2) No, Let’s ____ to the beach tomorrow. It’s going to be too cold, Sam.

A) not to go          B) go           C) not go

3) Then why ____ go to the movies?

A) don’t we         B) doesn’t we      C) we go

4) Good idea Sam!  ___ invite Mark to go with us!

A) Why let’s to    B) Let’s    C) Why doesn’t she

5) Hi Mark. We’re going to the movies tomorrow. Why ___ come with us?

A) don’t we      B) doesn’t he     C) don’t you 

7 3 7
2013-01-03T19:30:24+02:00

how about goin to the cinema?

 

2 3 2