Aşağıdakilerden hangisi Democritus’un atom ile ilgili ortaya attığı görüşlerden değildir?

A) Atom parçalanabilir.

B) Atom maddenin en küçük taneciğidir.

C) Tüm maddeler aynı atomlardan oluşmuştur.

D) Maddelerin birbirinden farklı olması atomların sayı ve dizilişindendir.

2

Cevaplar

2013-01-03T19:00:58+02:00

C) Tüm maddeler aynı atomlardan oluşmuştur.

0
2013-01-03T19:01:20+02:00

B seçeneği doğrudur democritos bunu söylemiştr

0