Cevaplar

2013-01-03T19:16:41+02:00

 Bazların Özellikleri :

1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

2- Sulu çözeltilerinin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. (sabun gibi).

3- Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürürler.

4- Hepsinin yapısında hidroksit (OH) vardır (NH3 hariç) ve sulu çözeltilerine (suda çözündüklerinde) hidroksit iyonu (OH)– verirler.

5- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.

6- Saf haldeyken tahriş edicidirler.

7- Bazlara fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renkleri pembeye döner.

8- Asitlerle birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir.

9- Çoğu metale etki edemezler. Ancak Al ve Zn gibi bazı metallere etki ederek metal tuzu oluştururlar ve H2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar.

10- Karbondioksit ile tepkimeye girerek su ve karbonatlı bileşik oluştururlar.

 

Asitlerin Genel Özellikleri
1. Sulu çözeltilerinde (H+) iyonu verir.
2. Mavi turnusol kağıdını etki ederek kırmızıya dönüştürür.
3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
4. Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir. Örneğin:elmada malik asit, limonda sitrik asit... gibi.
5. Metallere etki ederek hidrojen gazı çıkarırlar. Metallere etki ederek onların yapılarını bozar.
6. Maddeler üzerinde yakıcı etkileri vardır. Örneğin ;karıncada formik asit bulunur. Karınca ısırdığı zaman yakıcı etki yapar.

 

 Tuzun Özellikleri

Anyon ve katyon içeren suda genelde çözünebilen suda çözündüğünde veya sıvı hâlde elektriği iletip katı hâlde iletmeyen oda şartlarında katı hâlde bulunan maddelerdir.

0