Cevaplar

2013-01-03T19:14:47+02:00

 

Safranbolu houses, in the province of Karabuk Safranbolu district, 18 and 19 century Ottoman urban fabric is the general name of the region is maintained to the present day. 12/17/1998 by UNESCO in the World Heritage list has been taken. Safranbolu houses during the Ottoman period is based on the earthquake egg incursions, and is rumored for a long time. Houses to withstand an earthquake of this feature is that there should be the bottom of the soil. Safranbolu houses, and these houses are white in color not seal them off of each other   Safranbolu evleri, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı kent dokusunun günümüze kadar korunduğu bölgenin genel adıdır. UNESCO tarafından 17.12.1998'de Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Safranbolu evlerinin Osmanlı döneminde yumurta akından ve çok uzun süre depreme dayandığı rivayet edilir. Bu evlerin bir depreme dayanma özelliği de toprağın dibine yapılmamasıdır. Safranbolu evleri beyaz renklidir ve bu evler birbirinin önlerini kapatmazlar.
11 4 11