Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-03T19:24:18+02:00

Onaylanmış Cevap

1. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler. 
2. Karışımı oluşturan maddeler her oranda karıştığı halde, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman basit bir oran vardır. 
3. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemler bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle ayrışırılar. 
4. Karışımların formülü olmadığı halde, her bileşiğin mutlaka bir kimyasal formülü vardır. 
5. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle, kaynama noktası, erime noktası...) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir. 
6. Karışımlar ve bileşikler oluşurken toplam kütle korunur. Bu durum her ikisi içinde ortaktır. 
7. Karışımlar ve bileşikler en az iki cins atom ihtiva ederler.

1 5 1
2013-01-03T19:25:37+02:00

Elementlerin özellikleri Saf ve homojen maddelerdir En küçük yapı  taşları atomdur. Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara  ayrıştırılamaz. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Sabit öz  kütleleri vardır. Homojendir. Elementler sembollerle gösterilir. Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.
Bileşiklerin  özellikleri Saf ve homojen maddelerdir. Kimyasal yollarla bileşenlerine  ayrıştırılabilir. Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. Bileşikler  formüllerle gösterilir. Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan  elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.

0