Cevaplar

2013-01-03T19:30:29+02:00

Madde=Çevremize baktığımızda günlük hayatta kullandığımız veya kullanamadığımız bir çok varlık vardır.ßu varlıklar arasında kütlesi olan boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan herşeye madde denir.

Tanecikli Yapı=Tarih boyunca bilime merak salmış insanlar maddenin özünü yani yapıtaşlarının neden oluştuğunu anlamak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.ßu konu ile ilgili ilk fikir M.Ö Democritus tarafından ortaya atılmıştır.Herhangi bir maddenin en küçük bölmeler olarak en küçük hale gelmesi maddenin en küçük yapı birimini yaniatom'u oluşturur.


Molekül=Aynı cins veya farklı cins atomların birbirine bağlanmasıyla oluşan yapılara denir
Saf madde=Yapısında tek cins atom veya tek cins molekül bulunan maddelere denir
Elementler=Yapısında tek cins atom bulunan maddelere denir
ßileşikler=Farklı cins atomların kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikler kazanaral belli bir oranda bileşip oluşturdukları maddelere denir
Karışımlar=İki yada daha fazka maddenin özelliklerini kaybetmedenoluşturdukları madde grubuna denir

1 5 1
2013-01-03T19:31:17+02:00

Madde=Çevremize baktığımızda günlük hayatta kullandığımız veya kullanamadığımız bir çok varlık vardır.ßu varlıklar arasında kütlesi olan boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan herşeye madde denir.

Tanecikli Yapı=Tarih boyunca bilime merak salmış insanlar maddenin özünü yani yapıtaşlarının neden oluştuğunu anlamak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.ßu konu ile ilgili ilk fikir M.Ö Democritus tarafından ortaya atılmıştır.Herhangi bir maddenin en küçük bölmeler olarak en küçük hale gelmesi maddenin en küçük yapı birimini yaniatom'u oluşturur.


Molekül=Aynı cins veya farklı cins atomların birbirine bağlanmasıyla oluşan yapılara denir
Saf madde=Yapısında tek cins atom veya tek cins molekül bulunan maddelere denir
Elementler=Yapısında tek cins atom bulunan maddelere denir
ßileşikler=Farklı cins atomların kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikler kazanaral belli bir oranda bileşip oluşturdukları maddelere denir
Karışımlar=İki yada daha fazka maddenin özelliklerini kaybetmedenoluşturdukları madde grubuna denir.

1 5 1