Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-03T19:31:45+02:00

Polar ve apolar madde demekle, maddeyi oluşturan kimyasal bağların polar mı, apolar mı olduğunu anlarız. Bağların polar ya da apolar olması da elektronegatiflik ile ilgili bir durumdur. Bir bağın polaritesi, o bağın dipol momentinin hesaplanmasıyla bulunur. Dipol moment vektörel bir büyüklüktür. Yük ile yük dağılımı mesafesinin (kısmi pozitif atomdan, kısmi negatif atoma doğru yönelmiş vektörel bir uzunluk düşünün) çarpımı ile elde edilir. Bir molekülün dipol momenti, o molekül içindeki bağların tek tek dipol momentlerinin vektörel toplamı ile bulunur. Eğer bu vektörel toplam sıfır ise, “madde apolardır” deriz. Aksi takdirde madde polardır. Örneğin HF arasındaki bağa bir bakalım. F ile H arasındaki elektronegatiflik farkı 4.0-2.1 = 1.9 bulunur. Yani HF polardır deriz. CH arasındaki bağı incelersek elektronegativite farkını 2.5 - 2.1 = 0.4 buluruz. Bu da CH bağının az da olsa polar olduğunu gösterir. 1 5 1
2013-01-03T19:32:10+02:00

apolar demek atomları eşit kuvvette kullanmaktır polar ise tam tersi mesela oksijen ile karbon polar karbon daha fazla kullanır çünkü karbonun atom numarası daha büyük inş yardımcı olmuşumdur 

0