egemenliğin tek kişinin elinde olduğu yönetim şekli ? 2 - egemenli bir zümreye bağlı lduğu dini kurallara dayalı olduğu yönetim şekli ? 3- egemenliğin halkın elinde olduğu yönetim şekli ? 4- bir devletin yapısının temel kanun metni ? 5- dinle devlet işlerinin ayrıldığı devlet ? 6- vatandaşların sosyal durumlarıyla ilgilene kuurm ? 7- türkiyede demokratikleşme hareketleri 8- kimler oy kullanamaz ? 9- kimler millet vekili olur ? 10- siyasi partiye üye olamayacak kişiler ? 11- deo. dev. temel ilkeleri ? 12- TBMMnin görevleri ?

1

Cevaplar

2013-01-03T20:20:36+02:00

1:monarşi 2:teokrasi 3:demokrasi

0