Cevaplar

2013-01-03T20:28:34+02:00

İkinci Abdülhamid’den merakını gidermek amacıyla Kur’an isteyen Avusturya Macaristan İmparatoru’nun arzusu yerine getirilirse günaha girileceği fetvasını veren; sıtma salgını başladığında sokak aralarında Buhari’nin hadis kitaplarının dolaştırılmasının kâfi geleceğine hükmeden, Karaköy – İstiklal Caddesi arasında yapılan tünele “hayattayken Müslümanlar toprak altına giremez” diye fetva verip tüneli çalıştırmayan da aynı kafaydı

GÖKLERİ GÖZLEMEK UĞURSUZ

1571 yılında Müneccimbaşı Mustafa Çelebi’nin yerine Taküyiddin Bin Ahmed Dımışki adlı bir Mısırlı Astronom, müneccimbaşı olarak atanmıştı Onun ziç hesaplarının düzeltilmesi için yeni rasatlar yapmak istemesi üzerine III Murat Tophane’de bir gözlemevi yaptırmıştır (1578) (Osmanlı başkentinde bu tarihe kadar bir rasathane olmaması da ilginçtir)

Taküyiddin, Galata gözlemevi yapıldıktan sonra burada yaptığı gözlemleri içeren ünlü bir astronomi kitabı yayımlamıştı Ne var ki yapılan gözlemevi, üç ay sonra Şeyhülislam Şemseddin Efendi’nin gökleri gözlemenin uğursuz bir şey olduğunu ve devletin yıkılmasına sebep olacağını anlatan arizesi (jurnalı) nedeniyle Sultan III Murat tarafından yıktırılmıştı

BİLİM DÜŞMANI IV MURAT

Evliya Çelebi aynı yerde bir müneccim kuyusunun da IV Murat zamanında müftü Yahya Efendi’nin fetvası ile doldurulduğunu yazar IV Murat dönemi bilim düşmanlığı ile maluldur Padişahın başhekimi Emir Çelebi, Enmuzec-ut-Tıp adlı kitabında kendi deneyimi olmadan eskilerin söylediklerini kabul etmenin doğru olmadığını yazan bir bilim adamı idi Fakat düşmanlarının fitnelemesi üzerine Emir Çelebi, sultanın zoruyla çok miktarda afyon yedirilerek 1638’de intihara zorlanmıştı

IV Murad (1623-1640) döneminde medreselerde okutulan Akaid-i İslam kitabında, ilmihal dışında öğretilen derslerin yaşamsal bir önemi olmadığı anlatılıyordu


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/90227-osmanli-devletinde-bilime-ve-bilim-insanlarina-verilen-onemi.html#ixzz2GwFRW7fY

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-03T20:30:02+02:00

çok  kolay  gogleye  yyaz  çıkkar

 

0