Cevaplar

2013-01-03T20:57:05+02:00

http://www.egitimhane.com/6-sinif-din-kulturu-1-donem-1-yazili-sorulari-d89673.html

0
En İyi Cevap!
2013-01-03T20:58:10+02:00

1.Boşlukları doldurun. (10 Puan)       

Namazda kıbleye yönelmeye ………………………….. denir.

Namazdan önce örtünmesi gereken yerleri ötrmeye …………………… denir.

Namazda ayakta Kur’an’dan ayetler okumaya ………………… denir.

Namazda tekbir getirmeye ……………………. denir.

Namazdan önce abdest alıp temizlenmeye …………………. denir.

 

Aşağıdaki test sorularını cevaplayın. (80 Puan)

2.Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

a)Güvenilir olmak          b)Akıllı ve zeki olmak

c)Zengin olmak              d)Doğru olmak

 

3.Bir buyruk veya düşüncenin Yüce Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine ne denir?

a)Hadis    b)Vahiy   c)Mesaj    d)Gönderi

1.Bütün namazların bütün rekatlarında okunan sure hangisidir?

a)Fatiha            b)Asr          c)Nas             d)Kevser

 

4.Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak  (cemaatle)  kılınmak zorunda olan namazlardan biri değildir ?

a) Tesbih Namazı                        b) Cuma Namazı        

c) Cenaze namazı                        d) Bayram namazı

 

5.Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

a)Güvenilir olmak          b)Akıllı ve zeki olmak

c)Zengin olmak              d)Doğru olmak

 

6.Bir buyruk veya düşüncenin Yüce Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine ne denir?

a)Hadis    b)Vahiy   c)Mesaj    d)Gönderi

 

7.Bayram namazı senede kaç defa kılınır?

a) 1        b) 2         c) 3        d) 4

 

8. Herhangi bir namazı kılarken namazın ilk rekatında sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini okuruz?                      

a)  Sübhaneke, euzü, besmele, fatiha  

b)  Besmele,fatiha,ek sure  

c)  Sübhaneke, euzü, besmele,fatiha,ek sure 

d)  Euzü,besmele,fatiha,ek sure

 

9. I-   Kur’an-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına

       uymalıyız.

II-  Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.   

III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.

          Yukarıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizdendir?

a) I ve II                            b) II ve III

c) I ve III                          d) I, II ve III

 

10. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında sayılamaz?

a) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir            b) İnsanlardan uzak durmayı sağlar

c) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırır         d) İnsanın davranışlarının bilinçli olmasını sağlar       

10.Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından birisi değildir?

a) Kıbleye yönelmek                   b)Vakit

c)Namazı camide kılmak            d)Niyet etmek           

           

11. Hz.Muhammed (s.a.v)’in bildirdiğine göre “dinin direği” olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oruç                     b) Zekât        c) Namaz         d) Hac

 

11. Aşağıdaki namazların hangisinde rüku ve secde

yoktur.

a) Bayram namazı             b) Cuma namazı

c) Teravih namazı             d) Cenaze namazı

 

12. Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir?

a) Ağza su alıp temizlemek    

b) Buruna su alıp temizlemek     

c) Bütün vücudu yıkamak         

d) Başımızı mesh etmek

13.Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

a) Namazda yemek, içmek         b) Abdestin bozulması

c) Namazda düşünmek               d) Namazda konuşmak

 

14. İlahi kitapların 3. südür. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna türleride vardır. Hristiyanların kutsal kitabıdır. Bu ilahi kitap hangi peygambere gönderilmiştir?

 

a)    Hz. Davud                           b) Hz. Musa

c)   Hz. İsa                               d) Hz. Muhammed (S.A.V)

 

15. Aşağıdakilerden hangisi peygamber değildir?

 

a)    Hz. Adem                           b) Hz. Zülkif

c)   Hz. Elyesa                          d) Hz. Hızır

 

16.Aşağıdaki bilgileri rakamlarla doğru şekilde eşleştirerek numaralandırınız. (10 Puan)

1

Niyet

 

Namazda eğilmek

2

Rüku

 

Bütün vücudu yıkayarak aldığımız abdest

3

Kur’an-ı Kerim

 

Namazda ayakta durmak

4

Boy abdesti

 

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kutsal mekan, kıblemiz

5

Ezan

 

Namazda elleri,dizleri,alnı ve burnu yere koymak

6

Kıyam

 

Namazın hazırlık şartlarından olan, tekbirden önce edilir.

7

Abdest

 

Kutsal kitabımız

8

Kabe

 

Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan çağrı

9

Namaz

 

Namaz kılmak için veya Kur’an okumak için alınır

10

secde

 

Günde beş vakit yerine getirilen ve farz olan ibadet

1 5 1