Cevaplar

2013-01-03T21:17:31+02:00
Bu dönemde ki gelişim hızı hayatın hiçbir döneminde olmadığı kadar yüksektir. Doğum öncesi dönem 3’e ayrılır.

1.Zigot (dölüt) Dönemi: Kadın üreme hücresi yumurta (ovum), erkek üreme hücresi olan sperm tarafından döllendikten sonraki 15 günü kapsamaktadır. Bu süre içerisinde dölüt bölünerek hızla büyümeye başlar. Dönemin sonunda rahim duvarına yapışan dölüt tüm oksijen ve besin ihtiyacını anneden karşılar ve bu aşamadan sonra embriyo adını alır.

2.Embriyo dönemi: Üçüncü haftadan dokuzuncu haftaya kadar olan döneme denir. Bu dönemim sonunda organizma insan adını alabilir çünkü kalp atışı başlamış, organlar belirginleşmiş ve iç organlar biçimlenmiştir.

3.Fetus Dönemi: Dokuzuncu hafta ya da üçüncü ayın başından itibaren doğuma kadar ki devrede anne karnında ki organizmaya fetus adı verilir. Kıyas yapıldığı taktirde zigot ya da embriyo dönemindeki kadar büyüme hızına rastlanmasa da doğum sonrasında ki büyüme hızına karşın daha hızlıdır. 
0