Cevaplar

2013-01-03T21:04:34+02:00

http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=44&KonuID=1123

inşallah istediğini bulursun

Soru ve Cevaplar İle Bileşikler ve Formülleri

88.Doğada yaklaşık kaç element vardır?
100

89.Bileşik nedir?
*farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.
*bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.
*bileşikler,moleküler yapıda olabilecekleri gibi olmayabilirler de.
*bileşikler formüllerle gösterilirler.

90.Su(H2O) nerelerde kullanılır?
Su hayatın temel ihtiyaç maddesidir. İki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşur.

91.Amonyak(NH3) bileşiği nerelerde kullanılır?
Temizlik malzemelerinde,patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır. Bir azot üç hidrojen atomundan oluşur.

92.Karbon dioksit(CO2) nerelerde kullanılır?
Yangın söndürme tüplerinde,bitkilerin fotosentezi sırasında ve gazlı içeceklerde kullanılır. İki oksijen bir karbon atomunun bağ yapmasıyla oluşur.

93.Kükürt dioksit(SO2) nerelerde kullanılır?
Şeker endüstrisinde kullanılır. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına sebep olur.

94.Basit şeker(C6H12O6) nerelerde kullanılır?
Besin maddelerinde bulunur. Vücudumuzun temel ihtiyaç maddelerindendir. Bir basit şeker molekülü,altı karbon,altı oksijen ve on iki hidrojen atomundan meydana gelir.

95.Hidrojen klorür nerelerde kullanılır?
Temizlik malzemelerinde kullanılır. Bir hidrojen ve bir klor atomundan meydana gelir.

 

0