Cevaplar

2013-01-03T21:31:36+02:00

*Genlerin denetiminde üretilen, protein yapılı, özgül biyolojik katalizörlerdir.

* Üretildikten sonra bir kısmı hücre içinde kalır. Bir kısmı zardan dışarı verilir.
Enzimler biyokimyasal tepkimeye katılmaz, bu nedenle tepkime sonucunda nitelik ve nicelik olarak değişmez.

* Aynı tip tepkimelerde defalarca kullanılır.

* Enzimler yeterli aktivasyon enerjisi olmayan ortamda tepkimeyi başlatamaz; yeterli aktivasyon enerjisi olan ortamda aktivasyon enerjisini düşürür ve tepkimeyi hızlandırır.

* Enzimler cansız ortamlarda da etkilidirler.

* Enzimlerin etkili olduğu maddelere substrat denir.

* Substrata enzim arasında anahtar-kilit uyumu vardır.

*Enzimin substrata bağlandığı bir bölge vardır. Bu yüzeye aktif bölge denir.

* Bir enzim sadece bir olayı katalizler.

* Birçok enzim mutlaka özgüldür, (spesifik)

* Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde protein olmayan madde vardır. Bu kısma koenzim denir. (Vitaminler, NAD, FAD, NADP)

* Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde metal iyonları vardır. Bunlara kofaktör denir. (Ca++, K+, Mg++, 2n+, Na+, Cu++)

* Koenzim ve kofaktör içeren enzimlerin protein kısmına apoenzim denir.

* Koenzim ile kofaktörler özgül değildir. Bu maddeler enzim aktivatörleridir.

* Enzimler, etkiledikleri maddenin sonuna az eki getirilerek adlandırılır.

* Maltoza etki eden enzim maltazdır.

1 5 1
2013-01-03T21:31:36+02:00

-kimyasal sindirim yaparlar

-fiziksel sindirim yaparlar

-bir organ tarafından salgılanırlar

-bir boşluğa bırakılırlar

-etkileri kısa sürelidir.

-Aklıma bu kadar geldi.

1 5 1