Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-03T21:41:01+02:00
Açıklama

Polarlık ve apolarlık kavramlarından bahsedilmekte ve polarlığın çözünmedeki rolü örnekler verilerek anlatılmaktadır.

Ön Bilgiler

Polarlık, polar ve apolar kavramları, çözünmenin mekanizması daha önce öğrenilmiş olmalıdır.

Öğretim Programı İçindeki Yeri Kimya> Bileşikler>Kovalent Bileşikler
5 4 5