Cevaplar

2013-01-03T21:41:50+02:00

Virüslerin,

I. Yönetici moleküllerinin bir tane olması

II. Yeterli enzim sistemlerinin bulunmaması

III. Organellerinin bulunmaması

özelliklerinden hangileri, onların, canlılık olaylarını gerçekleştirebilmek için, canlı bir hücre içinde bulunmalarını zorunlu kılar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

Virüslerin hepsinde, protein kılıf ve yönetici molekül, bazılarında buna ilaveten bir çeşit enzim bulunur. Biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştirebilmeleri için “enzim sistemlerine” ihtiyaç vardır. Örneğin anaerobik solunum için bile on ayrı enzim gerekir.

Virüslerin enzimlerini ve yapısal proteinlerini sentezleyebilmek için, en azından “ribozom organeline” ihtiyaçları vardır.

Yönetici molekülün bir veya daha fazla sayıda olması, virüslerin canlı hücre içinde yaşamalarına neden olmaz. Çünkü, prokaryot hücrelerin hepsinde sadece bir adet DNA vardır. Bunların çoğu tek başlarına yaşayabilmektedirler.

DNA ve RNA dan yalnız birinin bulunuyor olması da problem oluşturmaz. Eğer gerekli enzim sistemi varsa, diğer nükleik asit çeşidini sentezleyebilir.

Cevap – E

0
2013-01-03T21:42:15+02:00

yağ veya su olmaz mı sence :))

0