Cevaplar

2013-01-03T21:46:53+02:00
Açıklama

Sabit fonksiyon, birim fonksiyon ve doğrusal fonksiyon, Venn şeması ve grafik yardımıyla anlatılmaktadır.

Ön Bilgiler

Verilen fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümesini belirtme daha önce öğrenilmiş olmalıdır.

Öğretim Programı İçindeki Yeri Matematik> Bağıntı, Fonksiyon ve İşlem>Fonksiyon
1 5 1