Cevaplar

2012-10-04T16:43:23+03:00

Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğasına dair bıraktıkları yazılara dayanır.

Aristo'nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca'ya zihin anlamında kazandırılır. Psikoloji, psyche (Nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimesinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı ruh bilgisidir ancak gerçek manada organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalını ifade eder.

0
2012-10-04T16:47:04+03:00'PSİKOLOJİ EDEBİYATTIR'DAN 'EDEBİYATTA PSİKOLOJİ'YE NÖROETİK LAPLACE ŞEYTANI, KAOS VE KELEBEK ETKİSİ

ZAMAN VE BİZ "SÖZDE BİLİMSEL" SÖYLENCELER

EINSTEIN'IN BEYNİ ZAMAN ALGISI YILLARCA GÖRMEYEN GÖZLER AÇILDIĞINDA. İNSAN ZİHNİ VE BİLGİSAYARLAR

 

'PSİKOLOJİ EDEBİYATTIR'DAN 'EDEBİYATTA PSİKOLOJİ'YE

Edebiyatı kelimelerin sanatsal bir dansı olarak tanımlayabiliriz. Psikolojiyse bir bilim dalı kuşkusuz. Dili açık, sade olmalı; herkese aynı anlamı vermeli; edebiyatın kullandığı sembolik anlatım bilimsel iletişimi kesintiye uğratabilir. Ne var ki psikolojinin bir bilim dalı olarak kabulü uzun yıllar boyunca bu bilime hizmet veren herkesin savaşımını gerektirmiş, çoğu zaman pozitif bilimlerce bir bilim olduğu inkar edilip, bulguları kurgusal öğeler olarak kabul edilmiş. Bu savaşım sırasında psikoloji yaklaşık 1960'lara kadar yöntemlerini pozitif bilimlere yaklaştırma uğruna beyinsel işleyişleri göz ardı etmiş, yalnızca gözlemlenebilir uyaran-davranış ilişkilerine yoğunlaşmış

0