S.6) Hücre bölünmesine ait olan özelliklerinden hangileri mitoz bölünmeyle ilgilidir.

I. Kromozomlar hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder.

II. Canlılarda kalıtım maddesinin değişmeden kalmasını sağlar.

III. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

IV. Hücrenin bir defa bölünmesinde iki hücre oluşturur.

A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) I,II ve IV

S.9) Aşağıdaki olayların hangisinde basıncın etkisi yoktur?

A) Bilenen bıçağın daha iyi kesmesi.

B) Dağın tepesine çıkıldıkça kulakların ağırması

C) Karda kar ayakkabısının giyilmesi

D) Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi

S.14) Mitoz hücre bölünmesi süreciyle ilgili olarak;

I. Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi

II. Kalıtım maddesinin kendini eşlemesi

III. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi

Şeklindeki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

A) I-II-III B) I-III-II C) II-I-III D) III-II-I

1

Cevaplar

2013-01-03T22:03:18+02:00

S6 - D

S9- C

S14- D böyle oluyor sanırım cevaplar

0