Cevaplar

2013-01-03T22:04:06+02:00

Bilge Kağan da MustafaKemal Atatürk de yıkılmış ve istiklallerini
kaybetmiş olan birer devleti, istiklal savaşı safhasından geçirerek yeniden kurma ve teşkilatlandırma gibi çok ağır birer görevle karşı karşıya kalmış olan önderlerdir. Her ikisi de kendi toplumlarını millet iradesi, özgürlük
kavramı ve demokrasi anlayışı içinde bilinçlendirme ve yönlendirme gücüne 

sahip birer komutan, yüksek düzeyde birer devlet adamıdır. Her ikisi de
toplumlarmın geleceğini karartabilecek tehlikeleri görerek, onların yollarma
ışık tutabilecek uzak görüşe sahip devlet başkanlarıdır. Bunlardan Bilge
Kagan, kardeşi büyük komutan Köl-Tigin adına diktirdiği Köl- Tigin
ve kendi adına ölümünden sonra oğlu tarafından diktirilen Bilge Kagan
Abideleri ile; yok olma noktasına gelmiş bir millete hayat iksiri sunmuş olan
Mustafa Kemal Atatürk de büyük Nutuk'u ile, Türk ve dünya tarihine
milletlerinin geleceğini asırlarca aydınlatabilecek değerde kaynak eserler
bırakmışlardır.

4 4 4