Cevaplar

2013-01-03T22:00:37+02:00

Au var ama başka bilmiyom =) 

0
2013-01-03T22:03:04+02:00

Arsenik

Arsenik periyodik tablodaki 33. element. Toksik ve kanserojenik olan arseniğin simgesi As'dir.

* Sembol: As
* Atom numarası: 33
* Atom ağırlığı: 74.9216 g/mol
* Oda koşullarında (25 °C 298 K): Metalik gri katı
* Metal
* Yarı iletken p-blok elementi

1250 yılında ilk kez Albertus Magnus tarafından izole edilmiştir. 1649 yılında Johann Schroeder arseniğin eldesi hakkında iki methot yayınladı.

Arsenik ve arsenik içeren mineraller ısıtıldıkları zaman süblimleşirler (katı halden sıvı hale geçmeksizin gaz hale geçmek)

Realgar (As4S4), orpigment (As2S3), arsenolit (As2O3), arsenopyrite (FeAsS) ve demirli arsenik(FeAs2) gibi minerallerinin oksijensiz ortamda ısıtılması ile saf arsenik süblimleşerek elde edilir. Arsenik buharının 100-200 ºC lik bir yüzeyde soğurulması ile siyah renkli cam gibi amorf bir halde elde edilir.

FeAsS (700 °C) → FeS + As (g) → As (k)

Sülfür bileşiklerinin ve oksitlerinin indirgenmesi ile elde edilir. Bu reaskiyon sıcakta yapıldığında arsenik süblimleşerek ayrılır.

2 As2S3 + 6 Fe → 6 FeS + As4
2 As2O3 + 3 C → 3 CO2 + As4

0