Cevaplar

2013-01-03T22:37:23+02:00

Doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgiler olmasa da, bazı kaynaklar İstanbul'lu olduğunu göstermektedir. Klasik Türk Edebiyatı ümmî şairidir. Kasideleriyle tanınan şair, Büyük Selçuklular döneminde yaşamıştır.
Kendisi okuma yazma bilmemektedir. Yalnız çok fazla beceresi bulunmakla beraber, en iyi bilinen özelliği mürekkep yaparak satmasıdır. Ayrıca bir kanyağa göre de Bit Pazarında nakış işlemeleri satmıştır.
Kendisi patlayıcı maddelere karşı çok ilgilidir. Ayrıca ateşle değişik gösteriler yapmıştır.
Başıbuyruk yaşadığı sanılan Enveri, Sultan Süleyman için saray gösterileri yapmıştır.
1542 ya da 1543 yılında vefat ettiğini sanılmaktadır. Mezarınınsa nerede olduğu bilinmemektedir
.0
2013-01-03T22:39:26+02:00

Doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgiler olmasa da, bazı kaynaklar İstanbul'lu olduğunu göstermektedir. Klasik Türk Edebiyatı ümmî şairidir. Kasideleriyle tanınan şair, Büyük Selçuklular döneminde yaşamıştır.
Kendisi okuma yazma bilmemektedir. Yalnız çok fazla beceresi bulunmakla beraber, en iyi bilinen özelliği mürekkep yaparak satmasıdır. Ayrıca bir kanyağa göre de Bit Pazarında nakış işlemeleri satmıştır.


.

0