Cevaplar

2013-01-03T23:05:43+02:00


Atomların değerlik elektronları, periyodik çizelgedeki grup numaralarına eşittir. 
Örneğin N ve O atomunun değerlik elektronları sırası ile 5 ve 6 dır. Atomların 
Lewis yapılarını elde etmek için elementin sembolleri etrafına değerlik elektron
sayısı kadar nokta konulur. 

C

N

O

F
Değerlik bağı kuramına göre kovalent bağlar değerlik elektronların 
ortaklaşa kullanılması ile oluşur. Molekülü oluşturan atomlar çevresindeki 
elektron sayısını 8’e tamamlayıncaya kadar elektronlarını ortaklaşa 
kullanır.(Oktet kuralı). Hidrojen atomu için dublet kuralı geçerlidir. Kovalent 
bağ bir çift elektronu temsilen bir çizgi ile gösterilir. 
H F H F
Lewis yapısı oluşturma kuralları
1.adım: molekülün toplam değerlik elektron sayısı (V) tespit edilir. CO2 : C → 4 x 1 = 4 e
-
(karbonun 4 değerlik elektronu vardır) 
O → 6 x 2 = 12 e
-
(oksijenin6 değerlik elektronu vardır) 
V = 16 e


Bağ derecesi, iki atom arasındaki bağ sayısıdır. Diğer bir değişle, iki atom 2
elektron paylaşırsa tek bağ, 4 elektron paylaşsa çift bağ, 6 elektron paylaşırsa
üçlü bağ meydana gelir. Bağ derecesi arttıkça bağ uzunluğu azalır. Lewis yapılarında atomlar üzerindeki sanal yükleri belirlemek için formal yük
kavramı kullanılır. Bir molekülde atomlar üzerindeki formal yüklerin toplamı
molekülün (veya iyonun) yüküne eşit olmalıdır. 
Formal yük = Grup No –( bağ sayısı + lp elektron sayısı) 
Bazı molekülde birden çok Lewis yapısı yazılabilir. Bu durumda gerçek yapı bu
Lewis gösterimlerinin bir rezonans melezidir

0