Cevaplar

2013-01-03T23:11:36+02:00

3yağ asıdı+gliserol------>yag+3h2o..........................................................................

2 2 2
2013-01-03T23:12:31+02:00

NÖTRAL YAĞLAR [Açilgliseroller): Alkol gliserolün yağasidi esterlerine nötral yağlar, acil gliseroller ya da gliseritler denilir. Doğadak nötral yağların büyük bir çoğunluğunu trigli şeritler oluşturmaktadırlar.
Trigliseridler genellikle suda çözünmezler, faka trigliseritler ve monogliseritler polar grupla] taşıdıklarından çözeltide miseller oluştururlar Gliseritler asit ya da bazlarla kaynatıldıklarında hidroliz olurlar. Benzer biçimde pankreas en zimleri olan lipazlarm etkisiyle de hidroli; olurlar. Bazlarla hidroliz reaksiyonlarına sa bunlaşma denir ve sonuçta yağ asidi sabunlarıyk gliserol oluşur.3.10. FOSFOLİPİDLER: Bu tür lipidlerin hemeı tümü hücre membr ani arında bulunurlar. Yalnı: pek az bir bölümü yağ depolarına gider. Fosfo lipidlerde gliserol molekülünün hidroksil grup larından birisi, yağasitleri yerine fosforikasitlt esterleşmiştir. Bu nedenle de polar bir yapılar vardır. Lesitinler kolin içeren fo s fogli şeritlerdir Vücut hücrelerinin mebr ani arında hem metabolil hem de yapısal açıdan önemli görevler alırlar. Biı bileşiği çok etkin bir yüzey aktif madde olduğun dan akciğerin iç yüzeylerinin birbirine yapış masına engel olur.Plasmalogenlerse beyin ve kas dokularındak fosfolipidlerin % 10′unu oluştururlar. Sfingo miyelinlerse sinir hücreleri ve beyin dokusunda bol bulunan fosfolipidlerdir.

2 3 2