Cevaplar

2013-01-03T23:32:46+02:00

ÖZET
Modern yönetim yaklaşımı, örgütsel çatışmaların tamamen ortadan kaldırılması ya da
engellenmesine karşıdır. Söz konusu yaklaşım, çatışmayı teşvik ederek, çatışma yönetiminin
önemine değinmektedir. Bu çalışmada ilk önce örgütsel çatışma, çatışmaya ilişkin yönetsel
yaklaşımlar ve etkin çatışma yönetimi yöntemleri konuları ele alınmaktadır. Daha sonra ise,
hastane örgütlerinde hangi çatışma yönetimi yöntemlerinin uygulandığına yönelik bir anket
çalışmasının sonuçlarına yer verilerek bir değerlendirmeye gidilmektedir

0
2013-01-04T00:10:29+02:00

Özet
Çatışma insanın olduğu her yerde yaşanan ve yaşanacak olan bir
olgudur. Bundan dolayı çatışma kavramı birçok farklı bilim dalları
tarafından araştırma konusu olmaktadır. Yönetim bilimi de örgütsel
çatışmayı incelemektedir. Önceki yönetim yaklaşımları çatışmayı
organizasyonlar için patojenik bir yapı olarak görmüş ve ivedilikle ortadan
kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Modern yönetim yaklaşımları ise
çatışmayı ilerleme ve gelişmenin bir itici gücü olduğunu savunarak,
çatışmanın yapıcı duruma gelmesi üzerinde durmaktadır. Araştırmamızda
turizm sektörünün önemli yapısını oluşturan konaklama işletmelerinde
yaşanan örgütsel çatışmanın nedenleri ve türü incelenmiştir. Ayrıca çatışma
yönetiminde uygulanan stratejilerin, cinsiyet faktörüne, çalışanların eğitim
durumlarına, çalışılan pozisyona ve departmanlara göre farklılaşıp
farklılaşmadığı saptanmıştır.
 

0