Cevaplar

2013-01-04T08:55:51+02:00

Atomun yapısı ve özellikleri.

ATOMElementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. Ve ya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir.

Mesela;

Helyum’un özelliğini taşıyan en küçük madde He’ atomu,

Karbon’un özelliğini taşıyan en küçük madde C’ atomu,

Demir’in özelliğini taşıyan en küçük madde Fe’ atomu dur.

 

ÖZELLİKLERİ:

1.Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük yapıtaşlarıdır.

2. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamazlar. (Ancak nükleer yöntemlerle parçalanabilirler.)

3. Atomlar çekirdek ve yörüngelerden oluşmuşlardır. Çekirdekte proton ve nötronlar; yörüngelerde de, elektronlar bulunur.

3. Atomun kütlesi, çekirdeğin kütlesine eşittir.  Elektronların kütleleri çok küçük olduğumdan ihmal edilir.

4. Bir elementi oluşturan tüm atomların, proton sayıları, dolayısıyla kimyasal özellikleri, bir birinin aynıdır.

5. Bir elementi oluşturan tüm atomların, nötron sayıları, dolayısıyla fiziksel  özellikleri, bir birinin aynı  olmaya bilir. (Bu tür atomlara izotop atomlar denir.

 

 

ATOMU OLUŞTURAN TANECİKLER

 

Atomlar çekirdek ve yörüngelerden oluşmuşlardır. Çekirdekte proton ve nötronlar; yörüngelerde de, elektronlar bulunur.

PROTON:

Atomun çekirdeğinde bulunan, + yüklü taneciklere denir.

 

Özellikleri:

1.     Atomun çekirdeğinde bulunurlar.

2.     + yüklü taneciklerdir. (Atomun

çekirdek yükünü belirler. ) ( Ps=Çy )

3. Atomun cinsini belirler. (Ps=An)

4. Nötr atomlarda, elektron sayısına eşittir. (Ps=An=Çy=Es)

5. Atomun kütlesine etki ederler.

 

Hey millet, ben Helyumum.

Çünkü, benim 2 protonum var

 

 

 

NÖTRON:

Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklere denir.

 

Özellikleri:

1.Atomun çekirdeğinde bulunurlar.

2.Yüksüz taneciklerdir. (Atomun çekirdek yüküne etki etmezler.)

3.Atomun kimyasal özelliklerine, etki etmezler.

4.Atomun kütlesine etki ederler.  

 

ELEKTRON:

Atomun çekirdeğinin etrafında hareket eden  - yüklü taneciklere denir.

 

Özellikleri:

1.Atomun çekirdeğinin etrafında hareket ederler.

2. – yüklü  taneciklerdir. (Atomun  yüküne etki ederler.)

3.Bilhassa değerlik elektronları, atomun kimyasal özelliklerine etki eder.

4. Nötr atomlarda  Ps =  Es dır.

5. Atomun kütlesine etkileri ihmal edilir.

 

3 5 3
2013-01-04T08:58:59+02:00

ÖZELLİKLERİ:

1.Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük yapıtaşlarıdır.

2. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamazlar. (Ancak nükleer yöntemlerle parçalanabilirler.)

3. Atomlar çekirdek ve yörüngelerden oluşmuşlardır. Çekirdekte proton ve nötronlar; yörüngelerde de, elektronlar bulunur.

3. Atomun kütlesi, çekirdeğin kütlesine eşittir. Elektronların kütleleri çok küçük olduğumdan ihmal edilir.

4. Bir elementi oluşturan tüm atomların, proton sayıları, dolayısıyla kimyasal özellikleri, bir birinin aynıdır.

5. Bir elementi oluşturan tüm atomların, nötron sayıları, dolayısıyla fiziksel özellikleri, bir birinin aynı olmaya bilir. (Bu tür atomlara izotop atomlar denir

2 4 2