Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T09:37:59+02:00

bnde çıkan şunlar medeniyetler ve destanlar çıktı............................

5 4 5
2013-01-04T09:38:56+02:00

                    2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜYÜKKILIÇLI ORTAOKULU 1. DÖNEM

                 5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 2. YAZILI SORULARIDIR

         Adı Soyadı:                                                                                            …/…./…….

         Sınıfı/Nu.  : 5- …/…….                                                                        Aldığı Puan:    

 

1.   Atatürk ilkelerini yazınız.

      1.   …………………………………… ,  2.   ………………………………….

      3.   …………………………………… ,  4.   ………………………………….

      5.   …………………………………… ,  6.   ………………………………….

 

2.   Yaşadığınız bölgenin adını ve iklim özelliklerini yazınız.

      Yaşadığımız bölgenin adı:

       İklim özellikleri:

 

3.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(      ) Yeryüzü şekilleri insanların yaşayacakları yeri seçmelerinde etkili olur.

      (      ) Yöreler arasındaki farklılıklar, kültürümüzü zenginleştirir.

      (      ) Ülkemizde fındık üretimi en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır.

               (      ) Çay en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilmektedir.

      (      ) Haritadaki kahverengi renkler yükseltinin arttığını gösterir.

      (      ) Yurdumuz sekiz coğrafi bölgeden oluşmaktadır.

      (      ) Erozyonu önlemek için bitki örtüsü korunmalıdır.

      (      ) Doğal afetlerden korunmak imkânsızdır.

      (      ) Plâtolar, akarsularla parçalanmış yüksek düzlüklerdir.

      (      ) Manyas Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

 

4.   Tabloda verilen doğal afetleri ilgili oldukları etkinliklerle eşleştiriniz.

A

Deprem                  

 

 

Dere yataklarına ev yapılmasını önlemek

B

Yangın

 

 

Bitki örtüsünü koruma ve ağaçlandırma yapmak

C

 Sel     

 

 

Yerleşim birimi oluşturacak yerlerde zemin etüdü yapılması

D

Heyelan

 

 

Acil söndürme ekiplerini en son teknoloji ile donatma

E

Erozyon   

 

 

Yamaçlara destek duvarları yapmak

 

5.   Aşağıda verilen iller ile içinde bulunduğu bölgeleri eşleştiriniz.     

1

Ordu

 

 

Ege Bölgesi

2

İstanbul

 

 

Doğu Anadolu Bölgesi

3

Ankara

 

 

Marmara Bölgesi

4

İzmir

 

 

İç Anadolu Bölgesi

5

Van

 

 

Karadeniz Bölgesi

 

6.  Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun kelimeleri yazınız.    

iklim

Karadeniz

Doğal afet

cumhuriyet

geçit

mavi

Yeryüzü şekilleri

Ege Bölgesi

nüfus

yedi

            

              Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ……………………..………. denir.

     Yer kabuğu üzerindeki dağ,tepe,ova gibi çeşitli oluşumların hepsine…………….………………….denir.

     Dağlık alanlarda ulaşımı kolaylaştıran bölümlere …….……………… denir.

     Haritadaki …………………. renkler deniz, göl ve ırmakları gösterir.

     …………………………. İklimi her mevsim yağışlı geçer.

     Bir bölgede uzun yıllar etkili olan ortalama hava koşullarına …………..……….. denir.

              Belirli bir alanda yaşayan insan sayısına …………….………...denir.

     Doğada meydana gelen yıkım ve felaketlere………………………….………denir.

     Kıyıları en girintili çıkıntılı olan bölgemiz …………………………………. ‘dir.      

     Ülkemiz …………….. coğrafî bölgeye ayrılmıştır.

 

7.  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

     “Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanarak yönetime katılabilir.”

      Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

 

       A. Laiklik             B. Devletçilik            C. Cumhuriyetçilik            D. İnkılapçılık

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştiren bir çalışma değildir?

     A. Yol yapımı         B. Tünel açılması          C. Köprü yapımı          D. Ormanların korunması

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi sayılmaz?

      A. Trafik kazası            B. Erozyon            C. Sel              D. Çığ

 

10.  Köyümüzün evlerinin yapı malzemesi genellikle ahşaptır. Oldukça fazla yağış aldığı için her yer

       yemyeşildir. 

       Buna göre, köyümüzün bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

       A. Çöl             B. Orman             C. Maki                D. Bozkır

                                

11.  Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

       A. Tevhid-i tedrisat kanunu                                          B. Milli mekteplerin açılması

       C. kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi            D.Yeni Türk harflerinin kabulü

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A. Ülkemizin en yüksek bölgesi Doğu Anadolu Bölgesidir.

 B. Karadeniz Bölgesinde Akdeniz iklimi görülür.

 C. Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

 D. İç Anadolu Bölgesinde Karasal iklim görülür

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’ndeki illerden değildir?

                A. Adana           B. Antalya             C. Mersin           D. Yalova

 

         14.  Yurdumuzun sanayi ve ticaret yönünden en çok  gelişen bölgesi hangisidir?

                A. Marmara Bölgesi       B. Doğu Anadolu Bölgesi        C. Ege Bölgesi         D. Karadeniz Bölgesi

 

15.  Bir bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmasında en az etkisi olan hangisidir?

       A. gelenekler        B. iklim            C. yer şekilleri D. ekonomik durum

 

16.  I- Fırat ve Dicle ırmakları bölgeye canlılık veriyor.

       II- Yükseltisi en fazla olan bölgedir.

       III- Ağrı Dağı ve Van Gölü bu bölgededir.

       Yukarıdaki bilgiler hangi coğrafi bölgeyi anlatmaktadır?

 

       A. İç Anadolu Bölgesi       B. Doğu Anadolu Bölgesi         C. Karadeniz Bölgesi       D. Akdeniz Bölgesi

           

17. İklim şartları değerlendirildiğinde ülkemizde en çok şemsiyenin hangi bölgemizde satılacağı düşünülür?

      A. Karadeniz  Bölgesi         B. Akdeniz Bölgesi        C. Ege  Bölgesi          D. Marmara  Bölgesi

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel halk oyunlarımızdan değildir?

       A. Bale            B. Horon             C. Halay             D. Zeybek

 

 

                                                                                                                      Güray KARAGÖZ

                                                                                                                         Ders Öğretmeni

 

                               3. ve 6. Sorular 10 Puan Diğerleri 5 Puandır. BAŞARILAR!

 

 

7 4 7