Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T09:57:40+02:00

Ezanın sözleri ve anlamı:


Türkçe okunuşu ve analamı

Allahü Ekber (4 kez söylenir)

Allah en yücedir

Eşhedü enla ilahe illallah 2 kez söylenir)

Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur

Eşhedü enne Muhammeder-resülullah (2 kez söylenir)

Ben şahitlik ederim ki Hz Muhammed Allah’ın elçisidir

Hayye alas-salâh (2 kez söylenir)

Haydi namaza…!

Hayye alal-felâh (2 kez söylenir)

Haydi kurtuluşa…!

Essalatü hayrün minen nevm (yalnızca sabah ezanında 2 kez söylenir)

Namaz uykudan daha hayırlıdır

Allahü Ekber (2 kez söylenir)

Allah en yücedir

Lâ ilahe illallah (1 kez söylenir)

Allah’tan başka ilah yoktur 


Kaynak: http://www.forumlord.net/islamiyet/91877-ezanin-sozleri-ve-anlami.html#ixzz2GzXBHk6e

1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T09:58:28+02:00
Ezan Ve Anlami, Manasi, Aciklamasi, Turkcesi   Ezanın sözleri ve bu sözlerin kısaca mânaları şöyledir:

Allâhu Ekber Allâhu Ekber.Allâhu Ekber Allâhu Ekber: Allah en büyük ve en yücedir.

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.Eşhedü en lâ ilâhe illâllah: Allah`tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim.

Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah:Muhammed`in (asm) O`nun Resûlü olduğuna da şehâdet ederim

Hayye ale`s-Salâh Hayye ale`s-Salâh: Haydin namaza!

Hayye ale`l-Felâh Hayye ale`l-Felah : Haydin kurtuluş ve felâha!

Allâhu Ekber Allâhu Ekber : Allâh en büyük ve en yücedir.

Lâ ilâhe illâllah. : Allah`tan başka hiçbir ilâh yoktur.

 

Sadece sabah namazında Hayye ale`l-Felâh dendikten sonra iki kere de: ''Es-Salâtü hayrün mine`n-nevm'': Namaz uykudan hayırlıdır, denilir. Bu ilâveyi Peygamberimiz Hz. Bilâl`e emretmiştir. Uyku dünya rahatını, namaz ukbâ saâdetini te`min ettiğinden ve ukba rahatı, dünya rahatından efdal olduğundan böyle denmiştir. Sabah namazının kazası için okunan ezanda bu ilâvenin söylenmesinde ihtilâf vardır.

1 5 1