7) Elindeki çubuk mıknatısın tam ortasından bir ip bağlayıp sallandıran Burak ne yapmaya çalışmaktadır?

A) Balık tutmaya.

B) Ağaç yapraklarını çekmeye.

C) Mıknatısın kutuplarını isimlendirmeye.

D) Düşürdüğü 50 kuruşunu almaya.

8) “Büyüklerimiz, kış aylarında mandalina ve portakal yememiz konusunda ısrar ederler.” Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portakal ve mandalina ülkemizde çok yetiştirilir.

b) Kış aylarında en çok ikisi bulunur.

c) Portakal ve mandalina C vitamini bakımından zengindir

d) Portakal ve mandalina kışın çok ucuzdur.

9) . Mıknatısların kutupları aşağıdaki sembollerden hangisiyle gösterilir?

a) (+) ve (-) b) doğu ve batı c) A ve B d) N ve S

10) Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme en azdır?

a) halı b) kum c) buz d) çimen

11) Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?

a) rüzgar b) mıknatıs c) top d) çekici

12) Temas etmediği halde bütün maddeleri etkileyen kuvvetin adı nedir?

a) rüzgâr direnci b) manyetik kuvvet

c) yer çekimi d) itme kuvveti

13)

1 2 3 4

Asılı olan iki mıknatıs yukarıdaki şekildeki gibi dengede duruyor. Mıknatısların numaralandırılmış kutupları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 2 3 4

a) N S S N

b) S N S N

c) S N N S

d) S S N N

14) Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Sürtünme kuvveti, temas gerektiren kuvvettir.

b) Sürtünme kuvvetinin hareketleri zıt yöndedir.

c) Sürtünme harekete etki etmez.

d) Sürtünme kuvveti arttıkça hareket zorlaşır.

15) I. N kutbu, N kutbunu iter.

II. S kutbu, N kutbunu çeker.

III. S kutbu, S kutbunu iter.

Mıknatıs kutuplarının birbirlerine etkisi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) yalnız I. b) yalnız II.

c) I – II – III d) I – II

2

Cevaplar

2013-01-04T11:29:41+02:00

1 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

0
2013-01-04T12:02:12+02:00

7)  D

8)  C

9) A

10) C

11) B

 

12) B

13) C

14) D

15) C

 

ßazı konuları işlemedik o yüzden cevaplarım yanlış olabilir ;)

 

0