Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-04T11:50:02+02:00
BİLGİNİN DOĞRULUK ÖLÇÜTLERİBir bilgiyi doğru kılan nedir? Bir bilgi ne zaman doğrudur? gibi doğruluğun mahiyeti konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunları beş grupta toplayabiliriz:
a) Uygunluk: Bu görüşe göre doğruluk, düşünce ile
nesnesi arasındaki tam uygunluktur. Yani bir nesne
hakkında oluşturduğumuz bir yargı, nesnenin
kendisine uyuyorsa doğrudur.
b) Tutarlılık: Bir önermenin doğruluğu sistemde
daha önce kabul edilmiş doğru önermelerle
çelişmemesine dayanmaktadır. Yeni önerme var olan
önermelerle çelişiyorsa yanlıştır. Yani önermenin tek
başına doğruluğu önemli değildir; bir bütün içinde
diğerleriyle çelişmemesi gerekir.
c) Tümel uzlaşım: Bir önermenin doğruluğu,
herkesin veya çoğunluğun kabul ettiğidir.
d) Apaçıklık: Bir bilgi, hem açık hem seçik hem de
kuşku duyulmayan bir açıklıkta ise doğrudur. Açık
bilgi, bir bilginin bir bütünlük içinde, tutarsızlık
içermeden kavranmasıdır. Örneğin; baş ağrısının
bilinmesi ve ağrının açıkça hissedilmesi gibi. Seçik
bilgi ise, bir bilginin başka bir bilgiyle
karıştırılmaması durumudur. Örneğin; baş ağrısının
diş ağrısı ile karıştırılmaması gibi.
e) Yarar: Bir bilgi yararlı, uygulanabilir sonuçlar
veriyorsa veya bir problemi çözebiliyorsa doğrudur.
Pragmatistlere göre, bir bilgi yararlı olduğu sürece
değerlidir ve doğrudur.
1 5 1