Cevaplar

2013-01-04T13:17:22+02:00

Manzum - mensur karışık yazılır.

Sadece manzum olarak yazılır.

Anonimdir.

Yazarı bellidir.

Genellikle saz eşliğinde söylenir, müzikle iç içedir.

Müzik yoktur.

Manzum bölümlerde hece ölçüsü kullanılır.

Tamamı aruz ölçüsüyle yazılır.

Manzum bölümler dörtlüklerle yazılır.

Tamamı beyit birimiyle yazılır.

Sade bir dil kullanılır.

Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar fazladır.

Halk edebiyatı geleneğini yansıtır.

Divan edebiyatı geleneğini yansı

umarım yardımcı olmuşumdur :)

0